6 תשובות
לא המחיר שאתה משלם בקופה זה מחיר סופי
צריכים לשלם מכס בנפרד
שואל השאלה:
בטוח?^
שואל השאלה:
מניסיון אתם אומרים?
מניסיון זה מחיר סופי
שואל השאלה:
^ כמה נגיד הנעל שלך עלתה?