9 תשובות
חבר/ה לשעבר...
שואל השאלה:
הבנתי הבנתי די!
חבר/ה לשעבר
חבר\ה לשעבר
חבר לשעבר
חבר/ה לשעבר
חבר או חברה לשעבר..
חבר/ה לשעבר