תשובה אחת
מניחים אותו בחוץ (בפינה כלשהי במטבח) למשך מספר ימים. לא הכרחי לעטוף אותו.
משהבשיל - הכניסו אותו למקרר.
מערכת סטיפס