שיער בערך ס"מ בחודש, שזה שליש מילימטר ליום. ציפורניים אני לא יודע.