2 תשובות
איפשר לקיר אותך גם אני היתי חיי בטבריה:)
אם איני טועה, משהו כמו 60 שקלים.