5 תשובות
אני לא מאמין שירד שלג אולי ברד!
אני גר בזכרון..
אנונימי
שואל השאלה:
באיזה אזור בזכרון? איזה בצפר?
אם לזכרון יש מזל (אני מזכרון) אז יורד אולי פעמים ברד, שלוש פעמים בהגזמה!
רוצה שלג? לכי לחוץ לארץ! כי בחרמון יש גם רק קרח וברד..
אנונימית
אני מזכרון