3 תשובות
בערך 380 קלוריות.
* בפיצה אישית יש בערך 280 ק'.

380 קלוריות