תשובה אחת
אולי כן אולי לא.
אבל אל תיצפי שום דבר ממנו!
שללא תתאכזבי גם הפעם.