4 תשובות
אלא התנאים למלווה

בן 24 ומעלה ולו 5 שנות רשיון ל פ ח ו ת!

או

בן 30 ומעלה ולו 3 שנות רשיון לפחות.

אם בן זוגך עומד ב כל התנאים הנדרשים יוכל לשמש כמלווה אחרת לא. חבל על הרשיון/קנסות

נסיעה טובה
חיים אופק מומחה סטיפס
שואל השאלה:
בעלי עשה רשיון בקיץ 2008. האם הוא נחשב ל5 שנים עם רשיון.
כאשר יגיע קיץ 2013 זה יהיה 5 שנים, חסרים לו עוד מספר חודשים (6-8 תלוי בחודש הוצאת הרשיון).
מאיר עובדיה מומחה סטיפס
הגדרת מלווה:
מלווה הוא אחד מאלא ובתנאי שלא יהיה שיכור.
כל מי שבידו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב חמש שנים והוא בן 24
כל מי שבידו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב 3 שנים ומלאו לו 30
מורה נהיגה שמחזיק ברישיון הוראת נהיגה וגם אם לא מלאו לו 24 שנים
בהצלחה:))