תשובה אחת
רק במידה והבגדים מיועדים עבורך אין צורך לעבור באדום עבור בירוק וסע לשלום