רק במידה והבגדים מיועדים עבורך אין צורך לעבור באדום עבור בירוק וסע לשלום