ברכה רגילה שהיית כותבת לידיד אחר שלך, בלי קשר לזה שהוא האקס שלך