תשובה אחת
סודה לשתיה טיפת מיים.. שהסודה תהיה בצקית.. כמה פעמים ביום וזה עושה עור של תינוק.. (מניסיון)