6 תשובות
תודה (לא אני שאלתי את השאלה)
אנונימית חח
שואל השאלה:
תודה רבה! (:
אנונימית
בכיף:)
יש..
"רבון כל המעשים. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה.
חזק ליבי ומחשבתי, שאוכל לחשוב ולהשיב כהלהכה.
שלא יבהלוני רעיוני ולא תשבש דעתי ולא אתרגש ולא אחפז ולא יפול עלי לבי.
הדריכני שלא אתבלבל ואצליח לומר את אשר עם לבי. חזקני ואמצני שלא אכשל בדיבורים ובהעתקות ובמעשים אסורים ולא יכשלו אחרים בי תן את חיני בעיני הבוחן, שלא ידקדק עמי מדי, שיהיה עיונו באורך רוח ובנבחת עם הבריות.
תן לי את הכוח לקבל כל תוצאה בהבנה ברוח טובה ובתקווה. שגיאות מי יבין מנסתרות נקני. ויהי נועם עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו"
מקווה שעזרתי:)
שואל השאלה:
יש פרק, אני יודעת, השאלה איזה?
אנונימית
אולי יש פרק להצלחה!