2 תשובות
עפ"י ההגדרה.
אם את מוכיחה שלמרובע יש 2 זוגות שונים של צלעות סמוכות ושוות אז את אומרת ישר שזה דלתון והנימוק זה "עפ"י הגדרת דלתון"
עוזר מומחה סטיפס
בשביל להוכיח שמרובע הוא דלתון, צריך להוכיח שהמרובע בנוי משני משולשים שווי שוקיים בעלי בסיס משותף. (: