4 תשובות
כן.
זה אף משדרג את הטעם.
בהחלט כן
אברהם שרם מומחה סטיפס
זה אפילו עדיף
בהחלט אפשר. דרך אגב, במשפט "ארץ זבת חלב ודבש" מתכוונים לדבש התמרים
יאיר ברנר מומחה סטיפס