תשובה אחת
קיימת ערכת ניקוי של מסכי מחשב והיא טובה גם לכך
אברהם שרם מומחה סטיפס