7 תשובות
סטיפס
סטיפס
סטיפס
סטיפס
האנשים פה יותר נחמדים
סטיפס
סטיפס במערכת כן. אבל ללא נאמנים. עדיף מפקחים או מערכת