5 תשובות
כדי שיהיה להם סייעתא דשמיא כלומר סיוע מן השמים
כך נהגו בעם ישראל בס"ד זה ר"ת בסייעתא דשמיא התרגום: בעזרת השם
כי לפני כל פעולה, מודים לה' לבורא העולם, ש"נותן כוח לעשות חיל.."
בסיעתא דשמיא-בזרת השמיים (ארמית)
בס"ד = בסיעתא דשמיה כותבים את זה בתחילת מכתב או משהו,
אני בבית ספר דתי אז אני יודעת את זה
בסיעתא דשמיה זה ברוך ה' נרא לי:/
בסייעתא דישמייא
בעזרת השם
כלום לא הולך בילעדיו