2 תשובות
כל ההלכות שהם מדרבנן כמו מוקצה בשבת וכדומה זה נקרא סיג לתורה (מלשון גדר)
99% מסדר יומו של האדם הדתי הם מהלכות שאינן כתובות בתורה והן בגדר סייג.
בנוסף להלכות האלה, גם שאר הליכות הציבור החרדי הן בבחינת סייג, למשל הלבוש, ההתבדלות, האיסור לצפות בטלוויזיה ולגלוש באינטרנט וכדומה.