תשובה אחת
הזמן בו הזרע והביצית נפגשים ויש סיכוי שהם יתחברו ואז האשה נכנסת להריון.
אולי תאהב גם את: