תשובה אחת
מוס בהחלט מנפח את השיער, לזה הוא נועד.
לאיזו תוצאה את\ה מתכוון\ת להגיע?
באותו הנושא: