תשובה אחת
תאוריה לאופנוע תופסת גם לרכב, בהחלט.
אנונימית