תשובה אחת
מהגיל בו אתה אחראי על עצמך- גיל 18.
שבו האפטרופוסים (האחראים עליך) - מאבדים אחריות. בגיל 18 האדם נחשב עצמאי ובו הוא
יכול לעשות כרצונו.