תשובה אחת
ראי את התוכנות שבתגית "תוכנות חינם, שרטוט" (חפשי גם בתשובות ולא רק בטיפים).
מערכת סטיפס
באותו הנושא: