תשובה אחת
אני מציעה שתשאל את המומחים, ושתלך לרופא. אני חוששת שכאן לא תקבל את התשובות הנכונות בשבילך