3 תשובות
המורה אחראי. הוא בעל הרשיון שם.
כלום, יש ביטוח. אלה אם הרגת את המורה ואז אתה צריך להתקשר לבית ספר שישלחו מורה אחר. ותבקש שלא יחייבו אותך על השיעור. אל תיצא פרייר.
אמ.. נכשלים (?)