6 תשובות
כן
את הטלפון שלו ברור שכן
אכן כן אבל אם אתה מכבה תטלפון לא יכולים רק אן הוא דלוק
תחסה את הטלפון באלומיניום ותזרוק למקור מים זה יעשה את העבודה