7 תשובות
שיצאת יפה
יצאת יפה
שיצאת יפה בתמונה
הכוונה היא שיצאת מוצלח, יפה.
הוא מתכוון שיצאת יפה.
פוטוגני זאת אומרת בן אדם שיוצא יפה בצילומים.
שיצאת יפה
שיצאת טוב חח (;