תשובה אחת
כן, משרד החינוך הכריז על כך שההקלות ימשיכו גם בשנת הלימודים הבאה, תשפ"ב.
אך לא בטוח שאלה יהיו הקלות דומות לאלה שיש השנה.