2 תשובות
בטח יש עומס
היו פעמים שחיכיתי חצי שעה אם לא יותר
יכול לקחת שעה ויכול לקחת חמש דקות
אל תתייאשי