3 תשובות
דלת(?)
צרור מפתחות? לא יודעת ניסיתי
נו הזה של התווים
שיש שם כאילו מפתח סול