3 תשובות
לישון תתקלח יותר מאוחר
לישון ואז להתקלח וזה כיף להתקלח בבוקר זה מרענן
תלך כבר לישון ותתקלח בבוקר