תשובה אחת
טו אנדרד טווזנט(לא היה לי כוח לרשום באנגלית מצטערת )