תשובה אחת
במלחמת העצמאות כל צבאות ערב תקפו אותנו (הם בעצם היו גולית)
ואנחנו צבא אחד שרק לפני רגע הקים מדינה (זה דוד המלך)