תשובה אחת
מחוסנים אחרי שני חיסונים לא צריכים לגבי חיסון אחד אני לא יודעת ולא מחוסנים צריכים לעשות בדיקה