6 תשובות
אנשים חושבים אבל אני לא מאמינה לזה כי אפילו הסיפור של זה לא הגיוני
אומרים שב21 אבל זה חארטה, יש לנו את בורא עולם ששומר עלינו.
אנונימי
לא, זה לא אמיתי.