תשובה אחת
נשימה רגילה זה בעצם חילוף חומרים הגוף מכניס חמצן ופולט פחמן דו חמצני.
נשימה תאית זה בגדול הדרך של התא להפיק אנרגיה כדי שהוא יוכל לשרוד ולתפקד.