2 תשובות
עזבי אותך אני בן ואני אוהב נשים שהן לא שלד
^מה הקשר..
מי שאל אותך בכלל אם אתה אוהב או לא
ומה הקשר שלד
כולה פס בבטן