תשובה אחת
לתת מקום כבוד שלנו האזרחים פעם בשנה
לאנשים ספציפיים שבאמת עשו משהו
שבאמת גרמו לשינוי לפרגן להם להוקיר אותם
ולהצדיע להם. ולתת לנו האזרחים דוגמא
ורצון להשתפר ולהיות טובים יותר