6 תשובות
נייד:)
נייד
נייד:)
נייח (:
מחשב נייד!
מחשב נייד:)