12 תשובות
ערב יום העצמאות
מחר בערב ערב יום העצמאות
מחרתיים לא מחר
מחר בערב ערב יום העצמאות
מחר זה יום הזיכרון, בערב נכנס יום העצמאות
חמישי זה יום העצמאות עצמו
שואל השאלה:
רגע אז היום זה לא יום הזיכרון?
אנונימית
היום זה ערב יום הזיכרון כמו שמחר זה ערב יום העצמאות
היום ערב יום הזיכרון מחר יום הזיכרון ואז מחר בערב ערב יום העצמאות
אנונימית
וחמישי יום העצמאות*^
ערב יום הזיכרון היה היום
מחר יום הזיכרון
מחר בערב ערב יום העצמאות
וחמישי יום היצמאות
עצמאות*^
מחר בערב