2 תשובות
חומר שגורם לתרשת כאשר מתחברים שני גורמים ניואנסים אשר נחטמו בגין הגירעונות שלהם.
שים פרח
שואל השאלה:
תודה יאח