6 תשובות
אחותה חלתה במחלה והיא הדביקה אותה
^אחרי שהן הגיעו למחנה השמדה כי מישהו הלשין על המשפחה
אנונימית
לא הן מתו במחנה אבל לא מהמחנה
^נכון. התכוונתי לסדר האירועים
אנונימית
או חח
היא חלתה במחלת הטיפוס.