תשובה אחת
די קשה
הייתי חלש, משכתי את כל התהליך בערך 11 חודשים.
עברתי בסוף טסט ראשון