2 תשובות
אין מסך פטירה באנגלית יש לעשות זאת בעזרת תרגום נוטריני.
תוכל לראות זאת באתר המראה איך מתרגמים מסך תעודת פטירה.
לא, זוהי שפת המדינה, מסמכים רשמיים בכל מדינה ניתנת בשפה המוגדרת כשפת המדינה. אם אתה צריך עבור מדינה מסויימת צריך לגשת לנוטריון דרכו מתרגמים את המסמך עם חותמת "אפוסטיל" וחתימתו על מהימנות המסמך וכך הוא תקף בחו"ל.
צרחן
באותו הנושא: