6 תשובות
sweet shahar.
Sweet Dawn אבל אני לא בטוחה:\
sweet mornning \sweet dawn
Shahar is sweet
ואם הכוונה לשחר שבבוקר אז התרגום כפי שכבר כתבו:
Sweet dawn