תשובה אחת
תרגיל זהו שמה של עבודה בהיקף מצומצם של כ-6 עמודים, סמינריון הינה עבודה בהיקף רחב יותר (על נושא מסוים אבל בהרחבה), בהיקף של 25 עמודים מינימום.
כך זה בתואר במשפטים, ועד כמה שידוע לי גם בתארים אחרים.
ענת עמרני, עו"ד מומחית סטיפס