התמונה ברשיון Creative Commons
תשובה אחת
תרגיל זהו שמה של עבודה בהיקף מצומצם של כ-6 עמודים, סמינריון הינה עבודה בהיקף רחב יותר (על נושא מסוים אבל בהרחבה), בהיקף של 25 עמודים מינימום.
כך זה בתואר במשפטים, ועד כמה שידוע לי גם בתארים אחרים.
ענת עמרני, עו"ד מומחית סטיפס