3 תשובות
אי אפשר זה העדכון החדש ואי אפשר להחזיר את העידכון
אי אפשר):
אי אפשר, אבל גם בעדכון את יכולה לראות מה היא אומרת פשוט בקטן