תשובה אחת
לא נראה לי כי אתמול חזרתי מטיסה וחברה שלי לא יכלה להעלות רבע בקבוק קטן של מים לטיסה אפילו שזה היה רבע בקבוק..