תשובה אחת
שואל השאלה:
אבל אני לא אוהבת ולא חושבת עליו בכלל